Privacyverklaring

Privacyverklaring voor registratie persoonsgegevens Osteopathie Praktijk van den Donker in Hilversum en Utrecht

Ten behoeve van het opstellen van een behandeplan in onze praktijk voor osteopathie, Osteopathie Praktijk van den Donker, zijn wij genoodzaakt om diverse persoonsgegevens van u te registreren.

Bij de registratie daarvan zijn wij gehouden aan de wet AVG die per 25 mei 2018 de wet bescherming persoonsgegevens vervangt.
Ten behoeve van deze wet stellen wij u met deze verklaring op de hoogte van de doelen, methode, bewaartermijn van de gegevens en tevens geven wij aan welke gegevens wij van u verzamelen. In het geval van verstrekking van uw gegevens aan derden, zoals verwijzer, andere medische disciplines en andersoortig vragen wij uw nadrukkelijke toestemming.

Belangrijk om te weten is dat uw toestemming te allen tijden kunt intrekken.

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Cliëntgegevens: NAW, BSN, legitimatiebewijs, zorgverzekeraar, verzekeringsnummer, telefoonnummers, geslacht, geboortedatum
Medische gegevens: inventarisatie klachten, verwijzing huisarts/specialist (indien nodig), meetgegevens, medicatie, ziektegeschiedenis

Bent u verplicht tot het verstrekken van deze gegevens?
Helaas kunnen wij zonder de verstrekking van uw gegevens geen behandelplan voor u maken. U krijgt ook geen vergoeding van de zorgverzekeraar, mits u daarvoor verzekerd bent.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden gedurende 15 jaren bewaard bij Osteopathie Praktijk van den Donker

Beveiliging van uw gegevens
Uw gegevens verzamelen wij met Crossuite. De plaats waar uw gegevens bewaren is in het EPD van Crossuite. Crossuite is beveiligd tegen ongewenst gebruik middels een wachtwoord en gridnummer dat uitsluitend bij uw therapeut/onze medewerkers bekend is.

E.W.A. van den Donker is verantwoordelijk voor een beveiligde opslag en doelmatige verzameling van uw gegevens. Dit is tevens de persoon die u kunt aanspreken bij twijfel of vermoeden tot oneigenlijk gebruik van uw gegevens.

Uw gegevens blijven tevens binnen de grenzen van de EU.

Uw rechten
U kunt de gegevens die wij van u bewaren vernietigen te allen tijde inzien en rectificeren. Wanneer u  wenst dat wij de gegevens die wij van u bewaren vernietigen dan kunt dat bij ons aangeven.


U kunt zich, in geval van vragen en problemen, wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke van onze praktijk. De contactgegevens zijn als volgt:

dhr. E.W.A. van den Donker
Hoge Naarderweg 3
1217 AB Hilversum
0612505955

Maar ook kunt u zich met een klacht wenden tot de daarvoor bevoegde autoriteit. Dit conform klachtenreglement.
Ook heeft u het recht tot het indienen van een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.